ΑΡΧΙΚΗ

To πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα», είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα νευροψυχολογικής παρέμβασης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και υποστήριξης, επανένταξης στην εργασία ατόμων που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Το «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα», υλοποιείται με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα» είναι δωρεάν.

Δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί από την εξειδικευμένη Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών ΕΛΕΠΑΠ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Οι ωφελoύμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα:

  1. Να λάβουν εκτίμηση της εργασιακής τους ετοιμότητας, μέσω νευροψυχολογικής αξιολόγησης της σημερινής λειτουργικότητας.
  2. Να ενισχύσουν τις νοητικές τους λειτουργίες, το συναίσθημα, την επίγνωση, και την αυτοεκτίμηση, μέσω ολιστικής νευροψυχολογικής παρέμβασης​. 
  3. Να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό και επιθυμητό εργασιακό προφίλ, μέσω επαγγελματικής συμβουλευτικής. 
  4. Να ενδυναμώσουν δεξιότητες στην αναζήτηση εργασίας και στην ανάληψη των εργασιακών τους καθηκόντων. 
  5. Να δημιουργήσουν σύζευξη με εργοδότες και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη, τόσο οι ωφελούμενοι, όσο και οι εργοδότες για τη βέλτιστη  προσαρμογή στη θέση εργασίας