Ανακαλύψτε περισσότερα για το πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα»

Ανακαλύψτε περισσότερα για το πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη,  και επιθυμούν να επιστρέψουν στην παραγωγικότητα.

Οι εγκεφαλικές βλάβες χαρακτηρίζονται ως  η «Σιωπηλή Επιδημία» νεαρών ατόμων.

Μετά από μια εγκεφαλική βλάβη, όπως μια εγκεφαλική κάκωση ή ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εκτός από τις πιθανές δυσκολίες στην κίνηση και στον λόγο, υπάρχουν λιγότερο εμφανείς διαταραχές, που αφορούν τις νοητικές λειτουργίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις αλλαγές στο κίνητρο και το συναίσθημα. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν την ετοιμότητα επιστροφής στην παραγωγικότητα και την προσαρμογή στα εργασιακά καθήκοντα και χρήζουν εξειδικευμένης υποστήριξης.

Το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την ολιστική νευροψυχολογική παρέμβαση με την επαγγελματική συμβουλευτική και την υποστήριξη προσαρμογής στην εργασία του ωφελούμενου, σε συνεργασία με τον εργοδότη.

Το πρόγραμμα παρέχει:

 1. Εκτίμηση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω σύντομης νευροψυχολογικής αξιολόγησης της σημερινής λειτουργικότητας.
 2. Πρόγραμμα ολιστικής νευροψυχολογικής παρέμβασης και επαγγελματικής συμβουλευτικής, 40 ομαδικές και ατομικές παρεμβάσεις διάρκειας 5 ωρών.
 3. Σύζευξη και υποστήριξη στην προσαρμογή στην εργασία για τον ωφελούμενο και τον εργοδότη για τουλάχιστον έναν μήνα.

Το πρόγραμμα είναι ειδικά διαμορφωμένο από εξειδικευμένους νευροψυχολόγους της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών βλαβών ΕΛΕΠΑΠ, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσωποποιημένες ανάγκες του/της ωφελούμενου/ης.

Στόχος των ολιστικών νευροψυχολογικών  παρεμβάσεων, είναι να ενισχύσουν τις νοητικές ικανότητες, την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση, τις κοινωνικές δεξιότητες και να συμβάλλουν στον προσδιορισμό ενός  ρεαλιστικού και επιθυμητού επαγγελματικού προφίλ.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης του επαγγελματικού συμβούλου, παρέχει ένα σύνολο παρεμβάσεων ενίσχυσης δεξιοτήτων, αναζήτησης εργασίας, σύζευξης με εργοδότες, προετοιμασίας ανάληψης καθηκόντων και προσαρμογής του/της ωφελούμενου/ης και του εργασιακού πλαισίου, μεγιστοποιώντας τη βέλτιστη προσαρμογή στην εργασία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα» είναι δωρεάν.

Δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το B’ κύκλο ξεκινούν 12 Φεβρουαρίου 2024. Οι θέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι περιορισμένες και η επιλογή γίνεται βάσει μοριοδότησης.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, για τον κύκλο του προγράμματος που θα ενταχθούν, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:


🗸 Άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη, θέλουν και προσπαθούν να επιστρέψουν στην παραγωγικότητα.

🗸Δυνατότητα ανεξάρτητης μετακίνησης από και προς την ΕΛΕΠΑΠ για τη δια ζώσης παρακολούθηση του Προγράμματος.

🗸Δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες που διαμένουν εκτός Αττικής. 

🗸Δυνατότητα παρακολούθησης ενός εντατικού Προγράμματος.

🗸Ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης για τη δια ζώσης παρακολούθηση του Προγράμματος. 

🗸Ικανό επίπεδο επικοινωνίας.

🗸Ικανότητα συμμετοχής σε ομάδα.

🗸Ο/ Η υποψήφιος/α να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη πριν από τουλάχιστον 3 μήνες.

 

Λεπτομέρειες προγράμματος:

 1. Δια ζώσης στην ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας ή διαδικτυακά.
 2. 40 ατομικές και ομαδικές ολιστικές νευροψυχολογικές παρεμβάσεις.
 3. Εβδομαδιαία συχνότητα θα διαμορφωθεί μετά από συνεννόηση.
 4. Από εξειδικευμένους νευροψυχολόγους και επαγγελματικό σύμβουλο.

Τι θα σας προσφέρει το πρόγραμμα:

Η πρωτοπορία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει την ολιστική νευροψυχολογική παρέμβαση, με την επαγγελματική συμβουλευτική, τη σύζευξη και την υποστήριξη στην αρχική διάρκεια προσαρμογής στο εργασιακό πλαίσιο, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή και επιθυμητή επιστροφή στην παραγωγικότητα, μετά από μια εγκεφαλική βλάβη.

Εκτίμηση εργασιακής ετοιμότητας

 1. Σύντομη νευροψυχολογική αξιολόγηση εργασιακής ετοιμότητας.
 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων και καθοδήγηση.

Νευροψυχολογική παρέμβαση

 1. Νοητική ενδυνάμωση -Cognitive retraining.
 2. Ομαδικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της αυτοεπίγνωσης,  της αυτοεκτίμησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων.
 3. Ατομική συμβουλευτική.

Επαγγελματική συμβουλευτική

 • Επαναπροσδιορισμός εργασιακής σταδιοδρομίας.
 • Προετοιμασία και στήριξη στην εύρεση εργασίας.
 • Σύζευξη με κατάλληλη θέση εργασίας.
 • Εξατομικευμένη προετοιμασία ανάληψης καθηκόντων.
 • Υποστήριξη στην προσαρμογή στην εργασία.

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα»

 1. Επειδή θέλετε και προσπαθείτε να επιστρέψετε στην εργασία μετά από μια εγκεφαλική βλάβη, αλλά αισθάνεστε ότι αυτό ΔΕΝ είναι εύκολα κατορθωτό. Γιατί έχουν προκύψει αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητα ανταπόκρισή σας σε εργασιακά καθήκοντα που είχατε ή αναρωτιέστε ποια θα μπορούσε να είναι σήμερα μια ρεαλιστική εργασιακή προοπτική για εσάς.

2. Θα λάβετε εξειδικευμένη νευροψυχολογική παρέμβαση για τη μεγιστοποίηση του νοητικού δυναμικού σας, της αυτοεπίγνωσης, της αυτοεκτίμησης, προς ένα ρεαλιστικό και αποδεκτό εργασιακό επαναπροσδιορισμό.

 3. Θα λάβετε επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας σας, στην σύνταξη βιογραφικού, συνέντευξη, αναζήτηση εργασίας  και σύζευξη με το κατάλληλο εργασιακό πλαίσιο.

4. Θα έχετε την αναγκαία και επιθυμητή υποστήριξη στην προσαρμογή στα εργασιακά σας καθήκοντα και το εργασιακό πλαίσιο, τόσο εσείς όσο και ο εργοδότης σας.

5. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα» είναι δωρεάν.

6. Δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος δια ζώσης ή διαδικτυακά.

7. Η υποστήριξη που θα λάβετε προέρχεται από έμπειρους νευροψυχολόγους της πρωτοποριακής για  την Ελλάδα μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών ΕΛΕΠΑΠ . 

Οι δικές μας ιστορίες: