ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πόσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μήνες. Οι ομαδικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες για τις οποίες οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν πριν την έναρξη του προγράμματος.

2. Ποιες είναι οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος;

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί. Ο 2ος κύκλος θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024.

3. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν;

Ναι, η συμμετοχή στο πρόγραμμα «BRAVE IN – Επιστροφή στην Παραγωγικότητα» είναι δωρεάν.

4. Πώς και πού θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί δια ζώσης στην ΕΛΕΠΑΠ (οδός Κόνωνος 16 Παγκράτι, Αθήνα).

Παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας, αν συμμετέχετε στο πρόγραμμα;

Είναι σημαντική, η συστηματική παρακολούθηση του συνόλου των παρεμβάσεων του προγράμματος, προκειμένου να έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

6. Θα πρέπει να ακολουθήσετε κάποιου είδους προετοιμασία προκειμένου να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Όχι, δεν χρειάζεται, αρκεί το κίνητρο και η δέσμευση στην παρακολούθηση.

7. Πόσο πρωτοποριακό είναι το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, ωστόσο ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα επανένταξης στην εργασία μετά από μια εγκεφαλική βλάβη και στελεχώνεται από έμπειρους νευροψυχολόγους της Μονάδας Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών ΕΛΕΠΑΠ, που λειτουργεί 15 χρόνια στα πρότυπα του Head Trauma Program του LΑΝGONE INSTITUTE, NYU MEDICAL CENTER της Νέας Υόρκης.

8. Ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τη δήλωση συμμετοχής;

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να κανονιστεί το ραντεβού σας για μια δια ζώσης ή διαδικτυακή αρχική συνέντευξη και η νευροψυχολογική αξιολόγηση της εργασιακής σας ετοιμότητας, διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών στους χώρους της ΕΛΕΠΑΠ ή διαδικτυακά. Έπεται η φάση της επιλογής των συμμετεχόντων/ουσων στο πρόγραμμα. Ένας εκπρόσωπός μας θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη της αίτησής σας.

9. Αν δεν επιλεγείτε πώς θα επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας;

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στη νευροψυχολογική αξιολόγηση της εργασιακής ετοιμότητας, θα λάβετε μια συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων, καθώς και εξατομικευμένες προτάσεις για τα επόμενα βήματα επανένταξης, που ενδείκνυται να ακολουθήσετε, σύμφωνα με τη Μονάδα Νευροψυχολογίας.

10. Θα υπάρξει και δυνατότητα συμμετοχής στο μέλλον, αν δεν επιλεγείτε;

Η αίτησή σας μπορεί να επανεξεταστεί για τη συμμετοχή σας σε επόμενο κύκλο του προγράμματος, κατόπιν συνεννόησης.

11. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε αν έχετε περισσότερες απορίες για το πρόγραμμα;

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
email: tbi@elepap.gr ή στο τηλέφωνο: 210 7227758, Δευτέρα με Παρασκευή 8:00 – 15:30.